Vánoční koncert ZUŠ Jaroslava Kvapila

14.12.2017, Konvent Milosrdných bratří.