Dětský pěvecký sbor Primavera Brno

Koncerty ‒ sezóna 2022/2023

10.12.2022, 18:00
Benefiční koncert PRIMAVERA PRO LOGO
Českobratrský evangelický chrám Jana Amose Komenského, Komenského náměstí 4, Brno – střed

10.12.2022, 18:00
Benefiční koncert PRIMAVERA PRO LOGO
Českobratrský evangelický chrám Jana Amose Komenského, Komenského náměstí 4, Brno – střed