Dětský pěvecký sbor Primavera Brno

Koncerty ‒ sezóna 2017/2018

15.6. ‒ 17.6.2018
Bratislavský sborový festival
Primaciálny palác, Primaciálne nám. 494/2, Bratislava, Slovensko

11.6.2018, 18:00
Letní koncert Primavery
Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14, Brno – střed

29.5.2018, 19:00
Májový koncert v rámci Mozartových dětí
Besední dům, Komenského náměstí 8, Brno – střed

26.5.2018, 14:00
Otvírání studánek na Třech Studních
lesní areál studánek Barborka a Vitulka, Tři Studně

3.5.2018, 19:00
Galakoncert ZUŠ Jaroslava Kvapila
Besední dům, Komenského náměstí 8, Brno – střed

14.4.2018, 18:00
Slavnostní koncert k nedožitým 90. narozeninám Jaroslava Dostalíka
SVČ Lužánky, Lidická 50, Brno – střed

20.12.2017, 18:30
Vánoční koncert Primavery a Čerešniček
Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14, Brno – střed

14.12.2017, 18:00
Vánoční koncert ZUŠ Jaroslava Kvapila
Sál Josefa Dobrovského – Konvent Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno – střed

23.9.2017, 17:00
Koncert při příležitosti zasedání Evropského řádu rytířů vína
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Mendlovo náměstí 1, Brno – střed

3.9.2017, 15:00
Závěrečný koncert festivalu pěveckých sborů
Kostel sv. Jana Křtitele, Komenského ulice, Mikulov

3.9.2017, 15:00
Závěrečný koncert festivalu pěveckých sborů
Kostel sv. Jana Křtitele, Komenského ulice, Mikulov

23.9.2017, 17:00
Koncert při příležitosti zasedání Evropského řádu rytířů vína
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Mendlovo náměstí 1, Brno – střed

14.12.2017, 18:00
Vánoční koncert ZUŠ Jaroslava Kvapila
Sál Josefa Dobrovského – Konvent Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno – střed

20.12.2017, 18:30
Vánoční koncert Primavery a Čerešniček
Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14, Brno – střed

14.4.2018, 18:00
Slavnostní koncert k nedožitým 90. narozeninám Jaroslava Dostalíka
SVČ Lužánky, Lidická 50, Brno – střed

3.5.2018, 19:00
Galakoncert ZUŠ Jaroslava Kvapila
Besední dům, Komenského náměstí 8, Brno – střed

26.5.2018, 14:00
Otvírání studánek na Třech Studních
lesní areál studánek Barborka a Vitulka, Tři Studně

29.5.2018, 19:00
Májový koncert v rámci Mozartových dětí
Besední dům, Komenského náměstí 8, Brno – střed

11.6.2018, 18:00
Letní koncert Primavery
Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14, Brno – střed

15.6. ‒ 17.6.2018
Bratislavský sborový festival
Primaciálny palác, Primaciálne nám. 494/2, Bratislava, Slovensko