Dětský pěvecký sbor Primavera Brno

O sboru Primavera Brno

Dětský sbor Primavera vznikl v roce 1992 jako výběrové umělecké těleso Základní umělecké školy Jaroslava Kvapila v Brně. Se svým přípravným oddělením Čerešničky sdružuje pěvecky nadané žáky základních a středních škol města Brna. Pod vedením dirigenta a zakladatele Jaroslava Dostalíka získala Primavera řadu ocenění na mezinárodních soutěžích a festivalech v Evropě i zámoří, což byl pro Primaveru ten nejlepší odrazový můstek k další činnosti. Po jeho odchodu se v čele sboru vystřídali sbormistři Natalia Chirilenco, Jarmila Jalůvková, Katarína Duchoňová, Martina Kirová a Eva Kočerová. Ve školním roce 2022/23 působí jako hlavní sbormistr Primavery a Čerešniček Jiří Lang.

 

Repertoár Primavery zahrnuje vokální tvorbu od staré hudby až po moderní směry. U dětí jsou zvláště oblíbené úpravy lidových písní a adaptace populárních melodií. Repertoár jednotlivých oddělení je přizpůsobený metodice výuky zpěvu s obtížností skladeb, které odpovídají věku a schopnostem malých interpretů.

V rámci výuky se zřetel klade na technicky správné zpívání, rozvoj dechové opory i správnou artikulaci. S vyšším věkem dětí se nároky kladou na zvládnutí vícehlasých skladeb a hudební cítění v interpretovaných skladbách.

 

Mezi stěžejní aktivity patří koncertní činnost sboru Primavera. Zahrnuje benefiční koncerty, vánoční a letní koncerty, účast na akcích ZUŠ J. Kvapila a spolupráci s profesionálními či amatérskými tělesy. Sbor také pořádá za podpory z.s. Cantus Educans letní a zimní sborová soustředění. Motivaci a inspiraci sbor nachází v soutěžních vystoupeních nebo také ve sborových výměnách, například s dětským pěveckým sborem Medvíďata z Českého Krumlova.

Sekce sboru Primavera

Primavera – koncertní sbor

V tomto sborovém oddělení zpívají děti od 11 do 19 let. Repertoár je zejména vícehlasý, s akcentem na precizní hudební interpretování skladeb. V rámci nastudování se důraz klade také na výrazové prostředky, které si zpěváci osvojili už v přípravném oddělení.

Přípravné oddělení Čerešničky

Toto přípravné oddělení navštěvují děti od 5 do 10 let. V rámci výuky se soustředí na tvorbu hlavového tónu a správný rozvoj pěveckého jednohlasu. Rozvoj rytmického cítění a hudební paměti, jakož i základní pochopení dirigentských gest patří ke klíčovým metodickým cílům sbormistra tohoto oddělení.