O sboru Primavera Brno

Dětský sbor Primavera vznikl v roce 1992 jako výběrové umělecké těleso Základní umělecké školy Jaroslava Kvapila v Brně. Se svými přípravnými odděleními Čerešničky a Rosička sdružuje pěvecky nadané žáky základních a středních škol města Brna. Pod vedením dirigenta a zakladatele Jaroslava Dostalíka získala Primavera řadu ocenění na mezinárodních soutěžích a festivalech v Evropě i zámoří, což byl pro Primaveru ten nejlepší odrazový můstek k další činnosti. Po jeho odchodu se v čele sboru vystřídali sbormistři Natalia Zmrzlá-Chirilenco, Jarmila Jalůvková a Katarína Duchoňová. Od roku 2010 se sborem spolupracuje Martina Kirová jako dirigentka přípravného oddělení Čerešničky. Po dobu mateřské dovolené Karatíny Duchoňové působí také jako hlavní sbormistryně Primavery.

 

Pěvecký sbor Primavera Brno

Repertoár Primavery zahrnuje vokální tvorbu od staré hudby až po moderní směry. U dětí jsou zvláště oblíbené úpravy lidových písní a adaptace populárních melodií. Repertoár jednotlivých oddělení je přizpůsobený metodice výuky zpěvu s obtížností skladeb, které odpovídají věku a schopnostem malých interpretů.

V rámci výuky se zřetel klade na technicky správné zpívání, rozvoj dechové opory i správnou artikulaci. S vyšším věkem dětí se nároky kladou na zvládnutí vícehlasých skladeb a hudebné cítění v interpretovaných skladbách.

 

Mezi stěžejní aktivity patří koncertní činnost sboru Primavera. Zahrnuje benefiční koncerty, vánoční a letní koncerty, účast na akcích ZUŠ J. Kvapila a spolupráci s profesionálními či amatérskými tělesy. Sbor také pořádá za podpory z.s. Cantus Educans letní a zimní sborová soustředění. Motivaci a inspiraci sbor nachází v soutěžních vystoupeních nebo také ve sborových výměnách, například s dětským pěveckým sborem Medvíďata z Českého Krumlova.

Sekce sboru Primavera

Primavera – koncertní sbor

V tomto sborovém oddělení zpívají děti od 11 do 19 let. Repertoár je zejména vícehlasý, s akcentem na precizní hudební interpretování skladeb. V rámci nastudování se důraz klade také na výrazové prostředky, které si zpěváci osvojili už v přípravných odděleních.

Pěvecký sbor Primavera Brno

Přípravné oddělení Rosička

Zahrnuje děti 3. a 4. ročníku ZŠ, tedy ve věkovém rozpětí 9 až 11 let. Výuka kromě sborového zpěvu zahrnuje individuální hlasovou výchovu u pedagoga hlavního oboru a hudební nauku (tu děti navštěvují do 5. ročníku ZUŠ).

 

Přípravné oddělení Čerešničky

Toto přípravné oddělení navštěvují děti od 5 do 8 let. V rámci výuky se soustředí na tvorbu hlavového tónu a správný rozvoj pěveckého jednohlasu. Rozvoj rytmického cítění a hudební paměti, jakož i základní pochopení dirigentských gest patří ke klíčovým metodickým cílům sbormistra tohoto oddělení.