Dětský pěvecký sbor Primavera Brno

Bratislava Choir Festival 2018

Medzinárodný zborový festival, 14.6. ‒ 17.6.2018, Bratislava, Slovensko