Dětský pěvecký sbor Primavera Brno

Vánoční benefiční koncert duchovní hudby

kostel Nejsvětější Trojice, 13.1.2019, Brno ‒ Královo Pole.