Dětský pěvecký sbor Primavera Brno

Soustředění v Křižanově

22.3. ‒ 24.3.2019, Křižanov.